Här är tillgängliga datum för Mälartouren 2019.
Om du vill hålla en tävling mailar du till: arrangera@malartouren.se